Příznaky septoriové skvrnitosti celeru

Momentálně probíhá rojení, páření a postupné kladení vajíček druhé generace obalovače jablečného. Škodlivost obalovače je poměrně významná, proto ošetření proti každé generaci je běžnou záležitostí.

Čím vyšší poloha, tím nižší škodlivost, proto v polohách nad 600 metrů nad mořem nemusíme ošetřovat proti této druhé generaci. I při ekologickém přístupu k pěstování je ochrana chemickými přípravky vyloučena.

Termín ochrany přípravky na bázi inhibitorů tvorby chitinu, a to Dimilin 48 SC, Integro, Match 050 EC, Nomolt 15 SC a Rimon 10 EC, bude pro nejteplejší oblasti Slovenska pravděpodobně ve druhé polovině 30. týdne. Ostatní přípravky bude možno použít později, přibližně o dalších 10 až 12 dní, kdy se předpokládá hromadné líhnutí housenek.

Chrastavitost
Vzhledem k proměnlivému počasí a intenzivním lokálním dešti opětovně upozorňujeme také na ošetřování proti strupovitosti na jabloních a hruškách.

Při strupovitosti jde již o poslední možné ošetření, protože v metodikách je obecně konec ošetřování udáván již na konec měsíce červen, maximálně v první dekádě července.
Kromě toho je třeba ošetřovat i proti padlí na jabloních. A to i proto, že v tomto období dochází k diferenciaci květních pupenů pro příští úrodu, což je doba, kdy dochází k jejich infekci touto chorobou.

Ošetřením v tomto období tedy omezíme i přezimování padlí v zimních pupenech.

Povolené přípravky
chrastavitost – Baycor 25 WP, Delan 700 WG, Dithane M 45, Dithane DG Neo-Tec, Mancosan 80 WP, Novozir MN 80, Citan DG, Efuzin 500 SC, Syllit 65, Folpan 80 WDG, Fungu WDG, Mythos 30 SC, Polaram WG, Shavit F 71,5 WP a Tercel,
padlí – Domark 10 EC, Kumulus WG, Cedrus Irsko, Sulikol K, Thiovit Jet a Topas 100 EC,
strupovitost a padlí – Discus, Punch 10 EW, Talent a Zato 50 WG.
Štítničky
V některých sadech jižního Slovenska se více rozšiřují štítničky a to štítnička nebezpečná na jádrovinách a štítnička Pseudaulacaspis pentagona na broskvích.

První z nich napadá plody v podobě drobných červených nebo červenohnědých skvrn. Druhá se rozšiřuje hlavně od roku 2007. Ochranou jsou postřiky v předjaří proti přezimujícím škůdcům.

Na postřiky během vegetace není povolen žádný přípravek, ale některé z povolených přípravků používaných proti obalovačům nebo housenkám mohou mít vedlejší účinek i proti štítničkám a to zejména v horní hranici dávkování.

Skvrnitost celeru
V oblastech s častými srážkami se mohou začít objevovat první příznaky septoriové skvrnitosti celeru. Nemoc se projevuje tvorbou drobných šedohnědých skvrn se žlutým okrajem. Při silném napadení celé listy žloutnou a odumírají. Preventivní nemoc omezuje důkladná likvidace posklizňových zbytků, správné střídání plodin (opakované pěstování celeru na stejné ploše nejdříve po 3 letech, raději i více) a výběr odolných odrůd.

Protože nemoc se přenáší i osivem, je třeba k výsevu použít zdravé, případně mořené osivo. V polních podmínkách se ošetřuje po zapojení porostu, přičemž se prodlužuje doba ovlhčení listů, ale nejčastěji až po objevení prvních příznaků.

V současnosti jsou povoleny dva měďnaté přípravky a to Kuprikol 50 a Cuprocaffaro.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram