Druhá generace obalovače jablečného

Je velmi zajímavé, že během celého minulého týdne byly odchyty obalovače jablečného ve feromonových lapačích velmi nízké, ba až nulové. Není vyloučeno, že druhá generace bude málo početná a tím i méně škodlivá.

Pěstitelům s přírodním cítěním a zaměřením doporučujeme ošetřovat proti druhé generaci pouze jednou a samozřejmě je třeba se zaměřit na použití méně škodlivých přípravků proti vajíčkům.

Jsou to tvz. inhibitory tvorby chitinu, a to Dimilin 48 SC, Integro, Match 050 EC, Nomolt 15 SC a Rimon 10 EC (tabulka: 1. skupina přípravků).

Ve druhém termínu ošetřování (tabulka: 2. skupina přípravků) proti vylíhnutým housenkám se používají z jistého pohledu jedovatější přípravky, a to Alfalam 100 EC, Bulldock 25 EC, Calypso 480 EC, Ceon 5 CS, Cyprin 10 EC Protech, Delta EW 50, In-Sek, Karate Zeon 5 CS, Karate se Zeon technologií 5 CS, Lambdol, Mavrik 2 F, Mospilan 20 SP, Nurelle D, Nurelle Max, Reldan 40 EC, Spintor, Steward, Talstar 10 EC, Třebon 30 EC, Třebon 10 F, Vaztak 10 EC a Vaztak 10 SC.

Třetí skupinou účinných přípravků je biologický přípravek Biobit XL, který se aplikuje již na začátku líhnutí housenek, což je přibližně tři dny po 1. termínu.

Termín ochrany lze v letošním roce poměrně dost obtížně určit, ale určitým vodítkem je uvedena tabulka. Ve 4. signalizačním pásmu lze ošetření i vynechat. Uvedené termíny je třeba přizpůsobit konkrétní lokalitě, případně i změnám počasí, nejlépe konkrétnímu pozorování v sadě.

Vzhledem k intenzivnímu dešti opětovně upozorňujeme zejména pěstitele na západním Slovensku na ošetřování proti plísňovým onemocněním a to hlavně na rajčatech, zelí a cibuli pěstované z výsevu.

Ochrana révy
Uplynulý týden byly v mnoha vinohradech pozorovány příznaky jak padlí na bobulích, tak i peronospory na listech. V některých případech byly nalezeny náhle zhnědlé měkké bobule, což může být způsobeno úpalem.

Po vyšších srážkách na přelomu června a července totiž nastaly tropické vedra, které poškodily rychle se vyvíjející bobule hroznů. Z toho důvodu je opět aktuální otázka potřeby, tedy užitku nebo škodlivosti úmyslného odlišťování.

Pokud ho chce někdo provést, určitě by měl počkat alespoň na poslední dekádu srpna. I běžné snímání letorostů není vhodné provádět dříve než 15. srpna.

Při chemické ochraně je třeba ošetřovat zejména proti peronosporu a padlí, případně proti plísni šedé. Pro středně rané odrůdy (Müller-Thurgau a podobně) jde o poslední letošní ošetření.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram