Ošetřování proti obalovači švestkovému a broskvovému

První polovina července je obdobím postupného rojení druhé generace obalovačů. Nejprve bývá pozorována aktivita obalovače broskvového a švestkového a po nich obalovače jablečného.

Proto upozorňujeme na ošetřování proti obalovači švestkovému a broskvovému, které je třeba provést přibližně podle následující tabulky.

Uvedené termíny je třeba přizpůsobit konkrétní lokalitě, případně i změnám počasí, nejlépe konkrétnímu pozorování v sadě. Většinou postačuje jedno ošetření.

Povolené přípravky:
obalovač švestkový:
– 1. skupina přípravků – Dimilin 48 SC a Rimon 10 EC nebo
– 2. skupina přípravků – Calypso 480 SC, Decis EW 50, Decis Protech a Mospilan 20 SP,
obalovač broskvový: Ceon 5 CS, Decis EW 50, Decis Protech, Delta EW 50, In-Sek, Karate Zeon 5 CS, Karate Zeon 050 CS, Karate se zeon technologií 5 CS a Lambdol.
Termín ošetřování proti obalovači jablečnému bude pravděpodobně až po 18. červenci.

Dále upozorňujeme na plíseň okurkovou a bakteriovou skvrnitost listů na okurkách, bakteriovou tečkovitost na paprikách, plíseň bramborovou na rajčatech a plíseň zelnou na zelné zelenině.

Všechna ošetření je třeba přizpůsobit ochranné lhůtě použitých přípravků před sklizní plodů.

Padlí na révě
Na révě jsou pozorovány první výskyty padlí. Nedávné deštivé počasí bylo pravděpodobně rozhodující z hlediska výskytu nemocí. Splnilo se to, s čím žádný zemědělec nemůže být spokojen, a tedy, že kvůli nepříznivému počasí se interval ošetření neúměrně prodloužil nad tolerovanou hranici.

Mnozí vinohradníci asi nestihli ošetřovat do 14 dnů od posledního ošetření. Proto je docela možné, že následná ošetření nedosáhnou požadovanou účinnost.

Z toho důvodu je proto třeba alespoň zkrátit další interval na 10 až 12 dní, pokud to počasí dovolí.

Postřikovat je třeba proti padlí i peronosporu, přičemž však výběr přípravku není rozhodující.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram