20 tisíc podnikatelů má šanci získat výhodu oproti konkurenci.

Každý podnikatel má svoji banku a pro banku je každý klient drahocenným partnerem. Díky tomuto partnerství můžete nyní získat Podnikatelský finanční plán (PFP), který vám pomůže nastartovat či zefektivnit vaše podnikání. Týká se to více než 20 tisíc podnikatelů.

I malí podnikatelé se dnes dostanou k finančnímu poradenství opravdu velmi jednoduše. Stačí si domluvit schůzku na dálku nebo přijít osobně do pobočky VÚB banky. Se specialistou pro podnikatele si společně projdete cíle v podnikání a způsob využívání ať už vlastních, nebo externích financí k efektivnějšímu dosažení svých cílů. Poradenství bude také zaměřeno na klíčové oblasti výkazů v porovnání s odvětvím, ve kterém podnikáte a upozorní vás na možná rizika či příležitosti.

Pokud má klient zájem o podnikatelský finanční plán, tak mu umíme dopředu říci, co vše od něj potřebujeme, abychom spolu s ním uměli adekvátně nastavit jeho plány v podnikání a jejich financování. Na základě výkazů mu víme říci, kde se v základních finančních ukazatelích aktuálně nachází v porovnání s konkurencí. Je pro nás důležité mít s klientem partnerský vztah, jehož prostřednictvím umíme zefektivnit jeho byznys. Velkým plusem je, že to umíme řešit i na dálku. Stačí, když nám klient pošle všechny potřebné dokumenty předem, případně přes videohovor. V ideálním případě se se svým specialistou poprvé uvidí osobně v pobočce při podpisu dokumentů, které jsou potřebné pro řešení klientových potřeb. Věřím, že toto dnes podnikatelé jistě ocení.

Pro jaký typ podnikatele je podnikatelský finanční plán určen? Jsou to živnostníci?
Tato služba je dostupná pro malé podnikatele, to znamená společnosti s ročním obratem do 2 milionů eur. V rámci tohoto nerozlišujeme, zda je to s.r.o. nebo běžný živnostník. Podnikatelský finanční plán umožňuje klientovi formulovat jeho potřeby a podnikatelské plány a společně se svým specialistou pro podnikatele hledat řešení a zdroje pro jejich dosažení. Zároveň nám dává možnost propojovat klienty svět podnikání s jeho potřebami v soukromé oblasti.

Hlavní ukazatele jsou vývoj tržeb ve srovnání s odvětvím, rentabilita tržeb, celková zadluženost, úvěrová zadluženost, doba inkasa pohledávek a doba splatnosti závazků. Ke každému obdrží základní doporučení, například v případě úvěrové zadluženosti by podíl dluhu neměl být vyšší než podíl základního kapitálu na financování firmy. Případně čím je doba jeho závazků nižší, tím je vyšší jeho celková důvěryhodnost v očích obchodních partnerů. Snažili jsme se vybrat užitečné oblasti a doladit k tomu jednoduchá a efektivní doporučení. Nejdůležitější je, že podnikateli umíme pomoci pojmenovat cíle, které jsou pro něj důležité a zorientovat se v situaci. Díky PFP mu umíme doporučit a vysvětlit další postupy. Umíme poradit a najít řešení jak zrychlit placení obchodních závazků a pokud například ve firmě potřebuje nové zařízení nebo auto, umíme se podívat, jaké má možnosti u nás v bance a nastavit mu financování tak, aby dosáhl svého cíle.

Co konkrétně se podnikatel z PFP dozví?
Podnikatel může zjistit, že například ve srovnání s konkurencí má velmi vysokou splatnost faktur. Diskusí s klientem řešíme, zda dlouhé splatnosti faktur jsou potřebné pro úspěšnost jeho byznys modelu a hledáme způsob jak profinancovat dlouhou dobu zinkasování peněz. Případně řešíme s klientem jak snížit dobu splatnosti na fakturách, které vystavuje svým odběratelům a doporučíme, aby si nastavil proces, kterým bude sledovat, jestli mu zůstaly neuhrazené faktury po splatnosti a jejich následnou urgenci. Ke každému ukazateli umíme klientovi doporučit, co má dělat v případě, že mu to nevychází, případně jak podpořit dobrá řešení. Rovněž se dozví, jakých 5 nejčastějších produktů využívají klienti, kteří podnikají ve stejném odvětví jako on. I díky tomu se může posunout v podnikání dále. Co je také důležité, podíváme se také na oblast zabezpečení podnikatelských rizik prostřednictvím pojištění. Pro každé odvětví máme například seřazená pojištění podle toho, jak jsou pro dané odvětví vhodné.

Co je pro vás rozhodujícím ukazatelem?
Optimum pro dané odvětví vychází z benchmarku, tzn. jaká je průměrná hodnota daného ukazatele v tomto odvětví podnikání. Určili jsme si průměrné hodnoty, na jehož základě se díváme na to, v jakém odvětví se klient nachází a zároveň, kolik z našich klientů podniká v daném odvětví. Posuzujeme to na základě finančních výkazů, které máme a právě z těchto ukazatelů je vypočten i benchmark. Na základě toho například vidíme i údaje, které odvětví a v jakém rozsahu zasáhla pandemie a naopak, která odvětví přežila pandemii téměř bez újmy. Pro klienty je to zajímavý zdroj informací, jakési zrcadlo jejich odvětví. Avšak vždy se díváme na konkrétního klienta, jeho finanční výsledky a snažíme se porozumět jeho typu byznysu.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram