Při používání platebních karet jsou důležité bezpečnostní zásady

Při používání platebních karet komerční banky doporučují svým klientům s cílem zabránit jejich zneužití dodržovat některé bezpečnostní zásady. Ke kartě, jak zdůrazňují, by měly přistupovat stejně opatrně jako k hotovosti.
Především na kartu by si neměli psát svůj PIN kód, aby neusnadnili přístup ke svému účtu neoprávněným osobám. Kartu by si měl klient hned po jejím převzetí podepsat, PIN kód uložit odděleně od karty, přičemž i samotná karta by měla být oddělena od ostatních dokladů. Při nákupech přes internet banky radí používat pouze bezpečné a ověřené stránky.

Banky již evidují případy zneužití karet při výběrech z bankomatů. Proto by si uživatel měl při výběrech z bankomatů pečlivě prohlédnout zejména otvor, do kterého se vkládá karta, zda v něm není nainstalováno cizí těleso. Při zadávání PIN kódu by si měl klient zakrýt druhou rukou klávesnici, aby zabránil jeho odpozorování. Důležité je i nastavení limitu na kartě pro výběr hotovosti a platbu kartou, aby nebyly příliš vysoké. Ihned po zjištění ztráty karty je třeba ji telefonicky zablokovat. Banka kartu zablokuje ihned poté, co ji o to klient požádá. Je třeba pravidelně si kontrolovat výpisy z účtu a při zjištění nesrovnalosti okamžitě kontaktovat banku.

Více bank při kreditních kartách poskytuje zdarma i pojištění zneužití karty při její ztrátě nebo odcizení. Pojištění se může vztahovat i na neoprávněné transakce, k nimž dojde během 24 hodin před nahlášením blokování karty.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram